Osteopati betragter kroppen som en sammenhængende enhed, hvor helheden er vigtigere end de enkelte dele.

Osteopati kaldes også manuel medicin, fordi en osteopat alene ved at bruge sine hænder er i stand til at stille diagnoser, lindre smerter og fjerne de blokeringer, der generer og plager kroppen og nedsætter bevægeligheden og derved udfoldelsesmulighederne. Osteopati er en meget anerkendt og benyttet behandlingsform i bl.a. USA og England, og er hastigt voksende i Danmark.

De manuelle teknikker, som osteopaten benytter sig af, omfatter alt fra blide mobiliseringer til specifikke manipulationer, udspænding og dybe massagetryk af muskler, bindevæv og sener.
Ved hjælp af disse teknikker stimuleres balancen mellem knogler, muskler og nervesystemet, og derved genskabes kroppens korrekte funktion. Osteopati lindrer smerter, og fjerner de blokeringer, der nedsætter bevægeligheden og generer kroppens udfoldelsesmuligheder.

Osteopaten arbejder med kroppens funktionelle problemer og skaber en god ligevægt i de følgende systemer: nerver, muskler, skelet, organer, kranie og alle de strukturer som har forbindelse til bindevæv, blodkar og nerver.

Behandlingen genskaber kroppens funktioner og dermed normaliseres den lokale blodgennemstrømning og nerve information. Derved stimuleres kroppen til at helbrede sig selv.

Der udover rådgiver osteropatentil en bedre sundhedstilstand.Osteopatisk filosofi

Osteopater behandler ud fra 3 grundlæggende principper:
Kroppen er en helhed og skal betragtes og behandles som sådan.
Kroppen kan under de rigtige betingelser hele/helbrede sig selv.
Kroppens struktur og funktion er gensidigt afhængige af hinanden.

Osteopaten har derfor specialiseret sig i at se på, hvordan forskellige dele af kroppen arbejder og påvirker hinanden. På den måde undgår osteopaten at udføre traditionel symptombehandling.
Hvad nytter det f.eks. at løsne op for et led, hvis musklerne og bindevævet omkring dette led stadigvæk spænder? Netop ved at betragte kroppen som en helhed og arbejde sig ind på de dybereliggende årsager til symptomerne, opstår der hurtigt effektive og holdbare resultater ved en osteopatisk behandling. Dette ses ofte ved et kort behandlingsforløb.

Derfor slutter selve behandlingen ikke før, osteopaten så at sige har gjort sig selv overflødig. Når den optimale balance i kroppen er genskabt, vil osteopaten nemlig rådgive patienten omkring hvilke værktøjer og muligheder, det kan eksempelvis være øvelser, der skal til for at fastholde denne optimale funktion.

Osteopater har behandlet patienter i over 125 år

Osteopatien blev grundlagt i 1882 af den amerikanske praktiserende læge, Andrew Taylor Still, og ti år senere, i 1892, åbnede han den første skole i USA.
Den første europæiske skole blev oprettet i 1917 i London. Efterfølgende har osteopatien bredt sig og bliver i dag praktiseret verden over.

I flere vestlige lande, bl.a. England, USA, Australien, New Zealand, Portugal, Finland og Belgien, er osteopater statsautoriserede og i stigende grad en del af det traditionelle behandlingssystem. I Danmark er osteopati endnu ikke en del af det statsautoriserede behandlingssystem, men Dansk Osteopat Forening arbejder på at opnå en sådan statsautorisation.

I USA er denosteopatiske uddannelse en gren af medicinstudiet, mens der i Europa studeres på individuelle skoler. Den belgiske skole - The International Academy of Osteopathy (IAO) - åbnede i 2000 som den første en skole for osteopati i Danmark.
Osteopatuddannelsen under IAO er 5-årig og baseret på traditionelle medicinske begreber som anatomi, fysiologi, biomekanik, neurologi og patologi. Ved undersøgelse såvel som behandling betragtes kroppen som en helhed, og disse forskellige begreber anskues i relation til hinanden. På denne måde inddrages typisk flere strukturer og områder på kroppen, som på forskellig måde påvirker hinanden.